In onze branche gelden veel wetten en regels, deze worden constant aangepast om de medemens en het milieu zoveel mogelijk te beschermen. N. Schoenmaker Fabricage en Montage BV beschikt over de volgende certificaten:

ISO 9001:2008

Deze norm geeft aan dat al onze werknemers bekend zijn met ons kwaliteitsbeleid.

Simpelweg is dit:

  • Wij zeggen wat we doen
  • Wij doen wat we zeggen
  • Wij laten dit zien

ISO 3834-2

Met deze certificering tonen wij aan dat N. Schoenmaker Fabricage en Montage BV voldoet aan kwaliteitseisen op het gebied van lastechnische werkzaamheden.